• Nederlands
    • English
    • Kobato DE
    Kobato Logo

    Pomphuizen

    Pomphuizen zijn vaak onderhevig aan slijtage, cavitatie, erosie, corrosie en lekken. Wij bekleden deze pomphuizen, en eventueel ook de impellers, en repareren beschadigde plekken.